1. MYS - System do automatyzacji transakcji handlowych i negocjacji ze wsparciem uczenia maszynowego (inteligentny asystent negocjacji) w branży hurtowego handlu częściami samochodowymi.


Firma AIT Sp. z o.o. realizuje projekt „MYS - System do automatyzacji transakcji handlowych i negocjacji ze wsparciem uczenia maszynowego (inteligentny asystent negocjacji) w branży hurtowego handlu częściami samochodowymi.” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Cele projektu

Celem projektu jest rozwinięcie w makroregionie działalności biznesowej AIT Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjny produkt - tj. System informatyczny MoveYourStock przeznaczony dla działów handlowych hurtowni i dystrybutorów części samochodowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu nastąpi międzynarodowe wdrożenie innowacyjnego produktu/usługi oferowanego przez przedsiębiorstwo AIT Sp. z o.o. , a firmy z branży automotive będą mogły dzięki niemu rozwiązać problemy ich nurtujące.

Dane projektu

Nr umowy: POPW.01.01.02-28-0043/21
Całkowita wartość projektu: 1 109 700 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 943 245 PLN

Czas trwania projektu

Start projektu: 01.05.2022
Koniec projektu: 31.12.2023

2. Polskie Mosty Technologiczne


Firma AIT Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów/usług oferowanych przez przedsiębiorstwo AIT Sp. z o.o. na rynkach docelowych Meksyku, Tajwanu oraz Malezji.

Dane projektów:

Nr projektu: PMT/2546/1N/2021 - MEKSYK
Całkowita wartość projektu: 180 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN
Szacowanie wartości zamówienia:
Nr projektu: PMT/2753/2N/2021 - TAJWAN
Całkowita wartość projektu: 180 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN
Szacowanie wartości zamówienia:
Nr projektu: PMT/2753/2N/2021 - MALEZJA
Całkowita wartość projektu: 180 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN
Szacowanie wartości zamówienia: